Type 1 Excludes
  • sequelae of viral hepatitis (B94.2)
Type 2 Excludes
  • cytomegaloviral hepatitis (B25.1)
  • herpesviral [herpes simplex] hepatitis (B00.81)
  • B15 Acute hepatitis A
  • B16 Acute hepatitis B
  • B17 Other acute viral hepatitis
  • B18 Chronic viral hepatitis
  • B19 Unspecified viral hepatitis