Acute hepatitis B B16- >

Codes
  • B16 Acute hepatitis B
    • B16.0 Acute hepatitis B with delta-agent with hepatic coma
    • B16.1 Acute hepatitis B with delta-agent without hepatic coma
    • B16.2 Acute hepatitis B without delta-agent with hepatic coma
    • B16.9 Acute hepatitis B without delta-agent and without hepatic coma