Body mass index (BMI) Z68-Z68 >

Codes
 • Z68
  Body mass index [BMI]
ICD-10-CM Diagnosis Codes Z68-*
 • Z68 Body mass index [BMI]
  • Z68.1 Body mass index (BMI) 19.9 or less, adult
  • Z68.2 Body mass index (BMI) 20-29, adult
   • Z68.20 Body mass index (BMI) 20.0-20.9, adult
   • Z68.21 Body mass index (BMI) 21.0-21.9, adult
   • Z68.22 Body mass index (BMI) 22.0-22.9, adult
   • Z68.23 Body mass index (BMI) 23.0-23.9, adult
   • Z68.24 Body mass index (BMI) 24.0-24.9, adult
   • Z68.25 Body mass index (BMI) 25.0-25.9, adult
   • Z68.26 Body mass index (BMI) 26.0-26.9, adult
   • Z68.27 Body mass index (BMI) 27.0-27.9, adult
   • Z68.28 Body mass index (BMI) 28.0-28.9, adult
   • Z68.29 Body mass index (BMI) 29.0-29.9, adult
  • Z68.3 Body mass index (BMI) 30-39, adult
   • Z68.30 Body mass index (BMI) 30.0-30.9, adult
   • Z68.31 Body mass index (BMI) 31.0-31.9, adult
   • Z68.32 Body mass index (BMI) 32.0-32.9, adult
   • Z68.33 Body mass index (BMI) 33.0-33.9, adult
   • Z68.34 Body mass index (BMI) 34.0-34.9, adult
   • Z68.35 Body mass index (BMI) 35.0-35.9, adult
   • Z68.36 Body mass index (BMI) 36.0-36.9, adult
   • Z68.37 Body mass index (BMI) 37.0-37.9, adult
   • Z68.38 Body mass index (BMI) 38.0-38.9, adult
   • Z68.39 Body mass index (BMI) 39.0-39.9, adult
  • Z68.4 Body mass index (BMI) 40 or greater, adult
   • Z68.41 Body mass index (BMI) 40.0-44.9, adult
   • Z68.42 Body mass index (BMI) 45.0-49.9, adult
   • Z68.43 Body mass index (BMI) 50.0-59.9, adult
   • Z68.44 Body mass index (BMI) 60.0-69.9, adult
   • Z68.45 Body mass index (BMI) 70 or greater, adult
  • Z68.5 Body mass index (BMI) pediatric
   • Z68.51 Body mass index (BMI) pediatric, less than 5t...
   • Z68.52 Body mass index (BMI) pediatric, 5th percenti...
   • Z68.53 Body mass index (BMI) pediatric, 85th percent...
   • Z68.54 Body mass index (BMI) pediatric, greater than...