Vas Deferens, Bilateral

 • 0V1Q Vas Deferens, Bilateral
  • 0V1Q0 Open
   • 0V1Q07 Autologous Tissue Substitute
    • 0V1Q07J Bypass Bilateral Vas Deferens to Right Epididymis with Autologous Tissue Substitute, Open Approach
    • 0V1Q07K Bypass Bilateral Vas Deferens to Left Epididymis with Autologous Tissue Substitute, Open Approach
    • 0V1Q07N Bypass Bilateral Vas Deferens to Right Vas Deferens with Autologous Tissue Substitute, Open Approach
    • 0V1Q07P Bypass Bilateral Vas Deferens to Left Vas Deferens with Autologous Tissue Substitute, Open Approach
   • 0V1Q0J Synthetic Substitute
    • 0V1Q0JJ Bypass Bilateral Vas Deferens to Right Epididymis with Synthetic Substitute, Open Approach
    • 0V1Q0JK Bypass Bilateral Vas Deferens to Left Epididymis with Synthetic Substitute, Open Approach
    • 0V1Q0JN Bypass Bilateral Vas Deferens to Right Vas Deferens with Synthetic Substitute, Open Approach
    • 0V1Q0JP Bypass Bilateral Vas Deferens to Left Vas Deferens with Synthetic Substitute, Open Approach
   • 0V1Q0K Nonautologous Tissue Substitute
    • 0V1Q0KJ Bypass Bilateral Vas Deferens to Right Epididymis with Nonautologous Tissue Substitute, Open Approach
    • 0V1Q0KK Bypass Bilateral Vas Deferens to Left Epididymis with Nonautologous Tissue Substitute, Open Approach
    • 0V1Q0KN Bypass Bilateral Vas Deferens to Right Vas Deferens with Nonautologous Tissue Substitute, Open Approach
    • 0V1Q0KP Bypass Bilateral Vas Deferens to Left Vas Deferens with Nonautologous Tissue Substitute, Open Approach
   • 0V1Q0Z No Device
    • 0V1Q0ZJ Bypass Bilateral Vas Deferens to Right Epididymis, Open Approach
    • 0V1Q0ZK Bypass Bilateral Vas Deferens to Left Epididymis, Open Approach
    • 0V1Q0ZN Bypass Bilateral Vas Deferens to Right Vas Deferens, Open Approach
    • 0V1Q0ZP Bypass Bilateral Vas Deferens to Left Vas Deferens, Open Approach
  • 0V1Q4 Percutaneous Endoscopic
   • 0V1Q47 Autologous Tissue Substitute
    • 0V1Q47J Bypass Bilateral Vas Deferens to Right Epididymis with Autologous Tissue Substitute, Percutaneous Endoscopic Approach
    • 0V1Q47K Bypass Bilateral Vas Deferens to Left Epididymis with Autologous Tissue Substitute, Percutaneous Endoscopic Approach
    • 0V1Q47N Bypass Bilateral Vas Deferens to Right Vas Deferens with Autologous Tissue Substitute, Percutaneous Endoscopic Approach
    • 0V1Q47P Bypass Bilateral Vas Deferens to Left Vas Deferens with Autologous Tissue Substitute, Percutaneous Endoscopic Approach
   • 0V1Q4J Synthetic Substitute
    • 0V1Q4JJ Bypass Bilateral Vas Deferens to Right Epididymis with Synthetic Substitute, Percutaneous Endoscopic Approach
    • 0V1Q4JK Bypass Bilateral Vas Deferens to Left Epididymis with Synthetic Substitute, Percutaneous Endoscopic Approach
    • 0V1Q4JN Bypass Bilateral Vas Deferens to Right Vas Deferens with Synthetic Substitute, Percutaneous Endoscopic Approach
    • 0V1Q4JP Bypass Bilateral Vas Deferens to Left Vas Deferens with Synthetic Substitute, Percutaneous Endoscopic Approach
   • 0V1Q4K Nonautologous Tissue Substitute
    • 0V1Q4KJ Bypass Bilateral Vas Deferens to Right Epididymis with Nonautologous Tissue Substitute, Percutaneous Endoscopic Approach
    • 0V1Q4KK Bypass Bilateral Vas Deferens to Left Epididymis with Nonautologous Tissue Substitute, Percutaneous Endoscopic Approach
    • 0V1Q4KN Bypass Bilateral Vas Deferens to Right Vas Deferens with Nonautologous Tissue Substitute, Percutaneous Endoscopic Approach
    • 0V1Q4KP Bypass Bilateral Vas Deferens to Left Vas Deferens with Nonautologous Tissue Substitute, Percutaneous Endoscopic Approach
   • 0V1Q4Z No Device
    • 0V1Q4ZJ Bypass Bilateral Vas Deferens to Right Epididymis, Percutaneous Endoscopic Approach
    • 0V1Q4ZK Bypass Bilateral Vas Deferens to Left Epididymis, Percutaneous Endoscopic Approach
    • 0V1Q4ZN Bypass Bilateral Vas Deferens to Right Vas Deferens, Percutaneous Endoscopic Approach
    • 0V1Q4ZP Bypass Bilateral Vas Deferens to Left Vas Deferens, Percutaneous Endoscopic Approach