Reposition

  • 0VS9 Testis, Right
  • 0VSB Testis, Left
  • 0VSC Testes, Bilateral
  • 0VSF Spermatic Cord, Right
  • 0VSG Spermatic Cord, Left
  • 0VSH Spermatic Cords, Bilateral